วิธีดูแลรักษาเกียร์

07-10-2023

 วิธีการรักษาเกียร์เกียร์?

1、เมื่อสตาร์ท การขนถ่าย การขนถ่าย และการขยับ จะต้องราบรื่นและหลีกเลี่ยงการกระแทก 

2、 เมื่อทำการหล่อลื่นโดยการแช่น้ำมัน ให้ตรวจสอบถังน้ำมันบ่อยครั้งเพื่อรักษาระดับน้ำมันให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เมื่อฉีดพ่นน้ำมันเพื่อหล่อลื่น ให้ตรวจสอบเสมอว่าแรงดันน้ำมันอยู่ที่แรงดันที่เหมาะสม เปลี่ยนน้ำมันตามกำหนดเวลา 

3、ควรใช้วิธีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจจับอุณหภูมิ การตรวจจับเสียง ฯลฯ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว